Algemene informatie

Ingeschreven in het Verenigings - Register van de kamer van Koophandel te Breda
onder Nr. V281298 Rabobank rek. IBAN: NL56RABO 0144991446

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter:
Open positie

Penningmeester
Richard Bals
 
Secretaris
Joop Haverkamp


Bestuurslid
Gert Elst
 
 
Bestuurslid
Gerard Meesters

Bestuurslid
Eduard Reuvers

Kledingbeheer / Bus
Piet Verhaerdt
 
Websitebeheerder
Gert Elst
 
Ereleden
Adri van Dorst
Stan van de Boom
Jan Buermans
Christ Boden Sr.
Jos Buermans
Wieger Broodwinner
Jan Vries
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan Poldermans
Piet Boden
Anton Jacobs
Henk Baselier 
Cees Machielse
Theo van Hulle