Algemene informatie

Ingeschreven in het Verenigings - Register van de kamer van Koophandel te Breda
onder Nr. V281298 Rabobank rek. IBAN:NL56RABO 0144991446

 Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter:
Open possitie

Penningmeester
T. de Wild
Kastanjelaan 12
4751JE Oud Gastel
0165-513758
 
Secretaris
J. Haverkamp
Laan van Luxemburg 29
4701 CA Roosendaal
0165-552091


Bestuurslid
open positie

Bestuurslid
E.Reuvers
Plantagebaan 180
4725 AE Wouwse Plantage
0652642140

Kledingbeheer/Bus
Piet Verhaerdt
Rozenhof 5
4725AK Wouwse Plantage
0165-379707
 
Websitebeheerder
A. Jacobs
Schouwenbaan 6
Wouwse Plantage
0645388269
 
 
Ereleden
Adri van Dorst
Stan van de Boom
Jan Buermans
Christ Boden Sr.
Jos Buermans
Wieger Broodwinner
Jan Vries
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan Poldermans
Piet Boden
Anton Jacobs
Henk Baselier