Algemene informatie

Ingeschreven in het Verenigings - Register van de kamer van Koophandel te Breda
onder Nr. V281298 Rabobank rek. IBAN:NL56RABO 0144991446

 Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter:
C. Boden
Zoomvlietweg 61
4725 TD Wouwse Plantage
0165-379355

Penningmeester
T. de Wild
Kastanjelaan 12
4751JE Oud Gastel
0165-513758
 
Secretaris
P. Verhaerdt
Rozenhof 5
4725 AK Wouwse Plantage
0165-379707

Bestuurslid
J. Haverkamp
Laan van Luxemburg 29
4701 CA Roosendaal
0165-552091Bestuurslid
E.Reuvers
Plantagebaan 180
4725 AE Wouwse Plantage
0652642140

Websitebeheerder
A. Jacobs
van Beethovenlaan 4-L
4702 JS Roosendaal
0645388269
 
 
Ereleden
Adri van Dorst
Stan van de Boom
Jan Buermans
Christ Boden Sr.
Jos Buermans
Wieger Broodwinner
Jan Vriens
Jan Poldermans
Piet Boden