Dit is de privacyverklaring van RTC Zomerlust, gevestigd te Wouwse Plantage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 40281298.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@rtc-zomerlust.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Geslacht
Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Bestuur RTC Zomerlust
Versturen digitale berichten, informeren leden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van het lidmaatschap

Zolang als men aangemeld is als lid Niet van toepassing
Publicatie website en overig promotiemateriaal
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Foto
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken Openbaar
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Niet van toepassing


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij RTC-Zomerlust daartoe wettelijk verplicht wordt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht RTC Zomerlust te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

RTC Zomerlust treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van RTC Zomerlust Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. RTC Zomerlust raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

RTC Zomerlust past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. RTC Zomerlust raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal RTC Zomerlust er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of RTC Zomerlust wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris RTC Zomerlust

E-mail:                         info@rtc-zomerlust.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.